Oogkliniek Noord Limburg

Risico’s van behandelingen

Risico’s van behandelingen

Er bestaat geen behandeling zonder risico’s. Wij doen er alles aan om deze te beperken. Gezien onze uitgebreide ervaring en zorgvuldige werkwijze kennen wij weinig complicaties. Toch komt het ook bij ons voor dat er iets gebeurt wat u en wij niet willen. Elke fout, of bijna fout  lijdt in onze kliniek tot een (intern) onderzoek om herhaling te voorkomen. Wij verzoeken u om alle fouten of suggesties voor verbetering aan ons kenbaar te maken. U krijgt altijd antwoord van ons en indien u dat nodig acht verwijzen wij u naar de klachtencommissie. Wij trachten u hier een aantal voorbeelden te geven van ongewenste gevolgen van een behandeling:

Teleurstelling:

  • Er is een vergissing over de afspraak datum: Afspraak gaat niet door.
  • U vindt het aspect na een ooglidoperatie niet mooi. Technisch is alles in orde.

Complicatie:

  • Na de staaroperatie ontstaat een zwelling (oedeem) van de gele vlek: 3 maanden wachten op resultaat.
  • Bij de staaroperatie blijkt de “lensophanging” te zwak: verwijzing naar ziekenhuis.
  • Het voorkomen van een netvliesloslating (zelfs nog jaren later) is verhoogd na een staaroperatie.

Fout:

  • Verwisseling lensgegevens bij operatie: de bril sterkte na de operatie is anders dan afgesproken.

Staaroperatie en risico!
Staaroperaties gaan in 99% van de gevallen zonder complicatie. Dat betekent dat complicaties zeldzaam zijn. Toch zijn de gevolgen van een complicatie ernstig (heroperatie, vertraagde genezing, zelfs blindheid) waarbij niemand iets te verwijten valt. Daarom is het belangrijk om de beslissing tot een operatie pas te nemen als het “nodig” is. In de oogkliniek hanteren wij als criterium: 50% of minder zien. Uzelf hebt een belangrijke stem hierbij: Een operatie is pas verstandig als u zelf last hebt van het mindere zien. Het percentage is voor u als patiënt ondergeschikt. Veel mensen zijn bijvoorbeeld nog steeds tevreden met een scherpte van 40%.

Maculadegeneratie en risico!
Bij natte maculadegeneratie kan soms een medicijn helpen. Dit wordt alle 4 weken middels een injectie gegeven. Om de kans op een infectie te verkleinen doen wij de injectie op de operatiekamer, met steriele spullen. Een infectie is helaas elke keer weer mogelijk (gemiddeld 1 op 1000 injecties). Sommige mensen hebben aan beide ogen baat bij dat medicijn. In zulke gevallen moet er worden gekozen tussen tussen injecties om de 2 weken, afwisselend links-rechts, of een dubbele injectie om de 4 weken. Dat is een moeilijke keus, want het is veiliger om het afwisselend te doen, maar een zware opgaaf om elke 2 weken naar de operatiekamer te komen.