Oogkliniek Noord Limburg

Klacht

Klacht

Wij spannen ons optimaal in om u de meest veilige en patiëntvriendelijke zorgervaring te bieden. Niet in alle situaties resulteren onze inspanningen in volle patiënttevredenheid. Wij willen leren van uw ervaring en stellen het op prijs om adviezen ter verbetering te ontvangen. Dit stelt ons mogelijk in de gelegenheid u alsnog tevreden te stellen waarmee wij een serieuze klacht kunnen voorkomen.

Wat wij doen om klachten te voorkomen
Wij werken volgens de eisen van ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland) , NOG (beroepsvereniging oogartsen) en wettelijke vereisten. Wij hebben een actieve verbetercultuur die resulteert in permanente aanpassingen volgens de meest recente inzichten. Zo houden wij o.a. jaarlijks een patiënten enquête en worden jaarlijks extern gecontroleerd.

Wat u kunt doen om klachten te voorkomen
Neem meteen contact met ons op als er iets niet goed gaat. Voorkom dat het erger wordt. Wij reageren heel snel en proberen meestal in een gesprek uw punten van kritiek helder te krijgen om samen met u werkbare oplossingen te vinden.

Als dit allemaal niet heeft geholpen gaat een klacht bij ons als volgt
U maakt uw klacht aan ons kenbaar met een brief of een e-mail. Beschrijf de situatie zo concreet mogelijk zoals datum, tijdstip, welke personen waren betrokken etc. Dat vergemakkelijkt de oplossing. Klachten worden nooit gebruikt om iemand persoonlijk te “straffen” maar om als team van te leren. Wij nemen klachten in alle gevallen zeer serieus en bespreken deze in het eerstvolgende directieoverleg. U krijgt uiterlijk binnen 3 weken mondeling dan wel schriftelijk antwoord op uw klacht afhankelijk van de aard van de klacht. In de meeste gevallen slagen we er dan in een oplossing naar volle tevredenheid te vinden.

Klachtenfunctionaris
Mocht u er samen met ons niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de externe klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professionele bemiddelaar die samen met u en onze medewerkers kan werken aan een oplossing. Wanneer u een klacht indient wordt ernaar gestreefd om binnen 6 weken tot een oplossing te komen.
Indien u contact wilt opnemen met de klachtenfunctionaris kan dit via Klachtconsult. Zij zijn bereikbaar via www.klachtconsult.nl

Geschillencommissie
Indien u er samen met de klachtenfunctionaris en onze medewerkers niet uitkomt kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht. In bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding aan u toekennen. Voor meer informeren verwijzen wij u naar www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/zelfstandige-klinieken/