Oogkliniek Noord Limburg

Wachttijden

Wachttijden

Hier vindt u onze actuele wachttijden. Het gaat hier over gemiddelde wachttijden in kalenderdagen. Afhankelijk van de behandelend specialist kunnen de tijden langer of korter zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

Wachttijdinformatie
klik hier 

Toelichting op de bepaling van wachttijden
Wachttijd voor polikliniek
De wachttijd voor een poliklinisch bezoek is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt en het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt.

Wachttijd behandeling (cataract)
De wachttijd voor een cataract wordt bepaald op basis van het aantal dagen tussen het moment dat de patiënt de indicatie krijgt voor de operatie tot het moment van de operatie. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt.

Spoedgevallen
Voor spoedeisende zaken gelden uiteraard geen wachttijden. Neemt u in geval van spoed dan ook altijd direct contact op met uw eigen huisarts of, wanneer u al onder behandeling bent bij ons, via 0478 557310 of het spoednummer: 0478 557311.

Wachttijd te lang?
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.