Oogkliniek Noord Limburg

Tarieven

Tarieven

Over het eerste consult, via uw huisarts, brengen wij u in rekening wat uw zorgverzekering vergoedt. U kunt dus altijd bij ons een afspraak maken, bekijken hoe onze werkwijze is en beoordelen of dat u aanspreekt. Let op! U hebt een wettelijk eigen risico.

Nota aan verzekering
In de meeste gevallen wordt de nota door ons direct aan uw zorgverzekeraar gestuurd.
Klik hier voor de contracteerstatus 2024.

Nota aan patiënt
Bij enkele verzekeringen gaat de betaling niet automatisch en krijgt u zelf de nota volgens de “passantentarieven”.  U hebt voldoende tijd om de nota op te sturen en als het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u het aan ons over maken. Zijn er problemen neem dan direct contact met ons op via mail of telefoon. Zie de link voor de passantentarieven over 2023 en 2024.

Onverzekerde zorg
Mocht uw behandeling, of een deel ervan, niet worden vergoed door uw verzekering, zullen wij dat vooraf met u bespreken en u een offerte verstrekken. Van deze offerte bewaren wij een kopie.

Overige tarieven
Eén polikliniekbezoek zonder diagnostiek € 106,-
Eén polikliniekbezoek met diagnostiek € 160,-
Rijbewijskeuring / CBR keuring € 107,50

Aanvullend gezichtsveldonderzoek op aanvraag van CBR € 52,50
Torische monofocale lens; eigen bijdrage € 650,-
Trifocale implantlens; eigen bijdrage € 1250,-
Multifocale torische implantlens; eigen bijdrage € 1420,-